Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Van kabas tot rugzak

Het AMVB vertelt van 9 november 2021 tot 28 januari 2022 het verhaal van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel in GC De Markten.

9 november 2021 - 28 januari 2022 GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel


Van kabas tot rugzakWie vandaag als Vlaamse Brusselaar zijn kinderen naar school stuurt kan daarvoor terecht in het Nederlandstalig onderwijs. Toch waren er ook tijden waarin dit geen voor de hand liggende keuze was: op sommige momenten bestond die mogelijkheid nauwelijks, maar vaak werd - om te slagen in het leven - een goede kennis van het Frans ook belangrijker geacht dan deze van het Nederlands.

Van kabas tot rugzak is een tentoonstelling over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel beginnende vanaf het moment waarop het door Willem I uitgevaardigde Taalbesluit omstreeks 1822 ook in Brussel in voege treedt. Sindsdien heeft de positie van het Nederlands als onderwijstaal in de hoofdstad verschillende hoogtes en laagtes gekend: waar er in 1914 in heel Brussel in totaal nog maar zes klassen lager onderwijs in het Nederlands aanboden, zaten er in 2020 in totaal 49.048 leerlingen in het Nederlandstalige basis- en middelbaar onderwijs.
De tentoonstelling brengt de mensen en gebeurtenissen die hierin een belangrijke rol speelden in beeld. Ze toont ook hoe Brussel zich doorheen deze periode ontwikkelde. Daarnaast tracht ze de bezoekers op interactieve wijze het schoollopen doorheen de tijd te laten beleven.

Open elke werkdag van 9u tot 17u en op weekenddagen van 12u tot 17u

Gesloten op feestdagen en van 25 december tot en met 9 januari.
De toegang is gratis

Voor klas- en groepsbezoeken gelieve tijdig te reserveren.
Info en reservaties: 02/209 06 01 of info@amvb.be (enkel tijdens de kantooruren). Voor leerkrachten van het lager en secundair onderwijs hebben we enkele lespakketten samengesteld. U kan ze hier vinden, of op onze pagina voor lespakketten.
Mogen scholen nog bezoeken in groep uitvoeren?
 Hoewel op verschillende plaatsen het tegendeel wordt beweerd, mogen scholen binnen de maatregelen genomen door het overlegcomité van 4/12 nog steeds extra-muros activiteiten organiseren. Een nauwkeurige lezing van het KB en van de update van het departement onderwijs leert ons dat er vooralsnog geen beperkingen zijn voor buitenschoolse activiteiten.