Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Van kabas tot rugzak

Het AMVB vertelt van 8 november tot 31 december 2021 het verhaal van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel in GC De Markten.

Wie vandaag als Vlaamse Brusselaar zijn kinderen naar school stuurt kan daarvoor terecht in het Nederlandstalig onderwijs. Toch waren er ook tijden waarin dit geen voor de hand liggende keuze was: op sommige momenten bestond die mogelijkheid nauwelijks, maar vaak werd -om te slagen in het leven- een goede kennis van het Frans ook belangrijker geacht dan deze van het Nederlands.

"Van kabas tot rugzak" is een tentoonstelling over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel beginnende vanaf het moment waarop het door Willem I uitgevaardigde Taalbesluit omstreeks 1822 ook in Brussel in voege treedt. Sindsdien heeft de positie van het Nederlands als onderwijstaal in de hoofdstad verschillende hoogtes en laagtes gekend: waar er in 1914 in heel Brussel in totaal nog maar zes klassen lager onderwijs in het Nederlands aanboden, zaten er in 2020 in totaal 49.048 leerlingen in het Nederlandstalige basis- en middelbaar onderwijs.

De tentoonstelling brengt de mensen en gebeurtenissen die hierin een belangrijke rol speelden in beeld. Ze toont ook hoe Brussel zich doorheen deze periode ontwikkelde. Daarnaast tracht ze de bezoekers op interactieve wijze het schoollopen doorheen de tijd te laten beleven.

Praktisch

Van kabas tot rugzak. 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel

8 november - 31 december 2021
GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Open elke werkdag van 9u tot 17u en op weekenddagen van 10u tot 17u

Een initiatief van AMVB vzw - Archief en Museum voor het Vlaamse Leven in Brussel

 

De toegang is gratis

Voor klas- en groepsbezoeken gelieve tijdig te reserveren

Info en reservaties: 02/209 06 01 of info@amvb.be

 

Rondleidingen

Rondleidingen in de tentoonstelling voor groepen door Korei Guided Tours zijn mogelijk op op aanvraag:

  • Duur: 1u30
  • Scholen: € 85/groep (maximum twee groepen op hetzelfde moment)
  • Andere groepen:
    • € 105/groep tijdens weekdagen (max. 20 personen)
    • €120/groep tijdens het weekend (max. 20 personen)

Reserveren kan via info@korei.be
Meer informatie kan u hier vinden

 

 

Van kabas tot rugzak - campagnebeeld