Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Over AMVB

AMVB: verzamelpunt en kenniscentrum over de Nederlandstalige aanwezigheid in de hoofdstad

Het werkterrein van het AMVB is de complexe en snel veranderende grootstad Brussel. De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gekenmerkt door vele uitdagingen en kansen: de toenemende diversiteit en meertaligheid, de vergrijzing en verjonging, de migratiestromen, grote sociaaleconomische contrasten en een rijke culturele verscheidenheid. Deze context geeft mee vorm aan een nieuwe generatie (meertalige) Nederlandstaligen in Brussel.

In de AMVB-archiefcollectie zijn sporen en getuigenissen terug te vinden van alle mogelijke initiatieven van de Vlaamse Brusselse pioniers en organisaties in de Brusselse gemeenten en de Rand. Het roerend en immaterieel erfgoed dat er bewaard wordt, dateert vooral van de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Deze chronologische afbakening valt samen met de opkomst van de Vlaamse Beweging en de stapsgewijze uitbouw van het federale België, waarin de rol van Brussel‐Hoofdstad moeilijk kan worden overschat.

Voor wie op zoek is naar verklaringen voor hoe de huidige Vlaamse structuren in Brussel tot stand zijn gekomen, is de AMVB­‐collectie dan ook incontournable. Bovendien telt de verzameling bronnenmateriaal van verenigingen van uiteenlopende levensbeschouwelijke en politieke strekkingen. Waar pluralisme bij de oprichting van het AMVB voortvloeide uit een noodzakelijke bundeling van krachten, is het nu een kracht op zichzelf.

Vandaag blijft het AMVB zich als open huis opstellen ten dienste van de Brusselse gemeenschappen door deze de mogelijkheden te tonen om het eigen verleden te ontdekken, beleven en bewaren.