Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Projecten

Het AMVB heeft als missie de verwerving, bewaring en valorisering van het erfgoed van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschap. De reguliere collectie- en publiekswerking is hierbij van essentieel belang, maar tegelijkertijd is er een grote rol weggelegd voor een complementaire projectwerking.

De collectie- en publiekswerking worden immers op regelmatige basis versterkt en bijgestaan door specifieke projecten. Voor de publiekswerking kan onder andere verwezen worden naar Tijdlijn Brussel en Velomuseum.brusselsVoor de collectiewerking zijn SODA en de DigiGIDS het vermelden meer dan waard.

De doelstelling van de projecten is om op een korte, afgebakende periode een specifieke nood of vraagstelling op te lossen. Projecten dienen zowel om de duurzame bewaring van het erfgoed van de Nederlandstalige Brusselaar te verzekeren, als om dit erfgoed in beeld te brengen.

Een overzicht van de AMVB-projecten uit het verleden vindt u hier.