Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Digitale Leeszaal

De  digitalisering beïnvloedt zowat alle aspecten van het  leven en de archiefwereld vormt hierop geen uitzondering. Niet enkel de archivering van digitale documenten vormt een uitdaging voor de archivaris, ook de dienstverlening moet voldoen aan nieuwe verwachtingen. De archiefgebruiker verwacht meer en meer een online bediening en informatieaanbod. Daarom richt het AMVB een digitale leeszaal in.

De digitale leeszaal geeft u toegang tot de collectie en de faciliteiten van het AMVB. Hier vindt u onze volledige catalogus, al onze digitaal raadpleegbare collectiestukken en alle andere informatie die u nodig hebt om uw onderzoek te laten slagen.

Brusselsepost
De Brusselse Post

Digitale archiefraadpleging

Een eerste component van de digitale leeszaal zijn de digitaal beschikbare archiefstukken. Zo kunnen de gewenste bronnen (als ze gedigitaliseerd of digital born zijn) via de digitale leeszaal van thuis uit of via een computer in de leeszaal ingekeken worden. Dit kan u hier doen. 

Het belang van online beschikbare documenten voor de gebruiker neemt razendsnel toe, maar ook de online vindbaarheid van analoge archieven is essentieel. Het proces van informatievergaring is immers quasi volledig vergroeid met de zoekmogelijkheden die het internet biedt, waardoor het virtueel onvindbare volledig uit het zicht verdwijnt. Dit is een problematisch gegeven, zeker gezien het feit dat veel archieven nog niet online raadpleegbaar zijn.

Digitaal zoekinstrument

Daarom moet een digitale leeszaal meer zijn dan een online databank of catalogus. Het moet de bezoeker veelzijdig informeren, onder andere door te wijzen op zoekstrategieën voor analoge archieven. Hiertoe kunnen in een digitale leeszaal het collectie- en archievenoverzicht en de bestaande toegangen op de aanwezige archieven ingekeken worden. Zo kan op een snelle en laagdrempelige manier een archiefbezoek en -inzage voorbereid en aangevraagd worden. De complementaire werking van de klassieke, fysieke leeszaal en de digitale leeszaal biedt voordelen aan verschillende partijen. De gebruiker (her)ontdekt eenvoudiger de archiefschatten en de archiefdienst valoriseert op een voor het publiek vertrouwde en toegankelijke manier haar collectie.

De digitale leeszaal faciliteert laagdrempeligheid en verkleint de afstand tussen de archiefdienst en de gebruiker en dit niet alleen metaforisch. Via de scanning on demand-dienstverlening kan de gebruiker immers (digitale) kopieën van archiefmateriaal aanvragen zonder daarvoor noodzakelijk in de leeszaal aanwezig te zijn.

Een digitale leeszaal is continu in beweging en breidt zienderogen uit. Zo ook bij het AMVB. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een digitaliseringsproject omtrent affiches. Tienduizend affiches worden gedigitaliseerd en binnenkort hier ter beschikking gesteld.

Inhoudstafel