Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Collectieoverzicht

Het AMVB bewaart het erfgoed van Nederlandstalige Brusselse organisaties en verenigingen en van prominente Brusselaars. De collectie bestaat uit archieven, boeken, tijdschriften, objecten, documentatie en mondelinge bronnen. Samen scheppen zij vanuit verschillende invalshoeken een beeld van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel in de 19de, 20ste en 21ste eeuw. De collectie, die hier onder uitgebreider wordt toegelicht, is volledig online doorzoekbaar en deels digitaal raadpleegbaar. U bent uiteraard ook altijd welkom in de leeszaal van het AMVB!

Archieven

Archieven zijn de kern van onze collectie. Het zijn de documenten die getuigen van de talloze werkingen en activiteiten van onze archiefvormers: Nederlandstalige Brusselse verenigingen, organisaties en personen. Het archievenoverzicht dat u hieronder kan downloaden, is een thematisch geordende lijst van alle archieven die momenteel in het AMVB bewaard worden. Thema’s gaan van politieke organisaties tot een brede waaier aan culturele en sociale organisaties. Daarnaast vindt u een overzicht van de persoons- en familiearchieven. Het archievenoverzicht wordt jaarlijks geüpdatet en vind u onderaan deze pagina.

Archief

Bibliotheek

De bibliotheek van het AMVB is een onmisbare bron van kennis voor onder andere studenten en leerkrachten, sociologen en politicologen, stadsgidsen en (lokale) historici, geïnteresseerde Brusselaars en niet-Brusselaars. In onze rijke collectie boeken en tijdschriften vindt u alles wat met Brussel te maken heeft, gaande van geschiedenis en stadsontwikkeling tot politieke en culturele onderwerpen.

Bibliotheek

Documentatie

Naast archieven, boeken en tijdschriften, zijn er nog enkele anderssoortige documentaire collecties. Deze verzamelingen van informatie werden kunstmatig samengesteld vanuit een inhoudelijke interesse en kunnen op allerlei manieren geklasseerd zijn. Dit noemen we documentatie, wat in de praktijk meestal bestaat uit knipsels, brochures en losse documenten. Het AMVB bewaart zo onder andere documentatie over verkiezingen, wereldtentoonstelling, toneel, muziekpartituren en kaarten en plannen.

Documentatie

Objecten

Het AMVB bewaart verder ook unieke erfgoedobjecten van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen. Het gaat zowel om gebruiksvoorwerpen als kunstobjecten. Zo bewaren we onder meer vlaggen en vaandels, beelden, maquettes, kostuums, affiches, trofeeën, medailles, allerhande schilderijen, prenten en tekeningen. Deze zijn afkomstig van toneel- en muziekverenigingen, vooraanstaande Brusselse figuren, schouwburgen en productiehuizen, jeugdverenigingen en andere archiefvormders. Onze voorwerpencollectie illustreert de rijke geschiedenis van de Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel en vormt een sterke aanvulling op het klassieke archief.

Objecten

Mondelinge Bronnen

Als aanvulling bij de materiële en schriftelijke bronnen, verzamelen en bewaren we ook mondelinge getuigenissen, in de vorm van interviews. Meer info hierover vindt u hier.

Mondelinge Bronnen