Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

ARDUIN 33 IS VERSCHENEN

ARDUIN 33 (december 2023) is verschenen! Bestel hem nu via ?arduin@amvb.be! Arduin brengt wederom een gevarieerd aanbod aan artikels over het erfgoed van Brussel.

Een los exemplaar van Arduin 33 kost €25,00; een jaarabonnement voor 2024 (Arduin 34 en Arduin 35) kost €45,00. Per overschrijving te betalen op rekeningnummer BE66 4331 0620 7143 van het AMVB, met vermelding van 'Arduin 33' en/of 'Jaarabonnement Arduin 2024' en uw adresgegevens. ?

Arduin 33

ARDUIN 33 - DECEMBER 2023

WOORD VOORAF
An Rydant 3

KIEZEN VOOR BRUSSEL. EEN TENTOONSTELLINGSPROJECT VAN HET AMVB 5

DE TE VERKIEZEN RADEN, PARLEMENTEN, DEELRADEN EN VERGADERINGEN IN BELGIË OP EEN RIJTJE
Steph Feremans 11

IN BRUSSEL STEMMEN ZE ‘ANDERS’
Ann Mares 29

NEUZEN TELLEN. VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN, NEDERLANDSTALIGEN EN ALLOCHTONEN IN DE BRUSSELSE POLITIEK
Dirk Jacobs 51

ARCHIEFAANWINSTEN NAJAAR 2023
Christopher De Keyser 69

DE SINT-LUKASGALERIE. DE ARCHIEVEN VAN EEN INSIDER EN EEN BUITENBEENTJE
Jan Cools 75

EEN NIEUW ARCHIEFDEPOT VOOR HET AMVB
Christopher De Keyser 89

LITERAIRE ODE DOOR W. H. AUDEN AAN BRUSSEL
Dirk Christiaens 93