Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Interactief spel: Wie heeft de archivaris vermoord?

Bent u als leerkracht Geschiedenis, Nederlands of een ander eerste graad vak op zoek naar inspiratie over informatievaardigheid? Kom dan naar het AMVB en daag de leerlingen uit om de moordenaar te vinden! Tijdens hun speurtocht naar de dader ontdekken de leerlingen attributen uit het Brusselse leven. In dit interactief spel leren ze niet enkel over volksliederen, theaterkostuums of het Brusselse dialect, maar worden ze zich ook bewust van de grote hoeveelheid informatie die wordt aangemaakt en hoe ze daar het best mee omgaan. In dit spel staan samenwerking en actief leren centraal. Ook de VOETEN zoals initiatief tonen, kritisch denken, mediawijsheid en verantwoordelijkheid komen aan bod.

Wanneer: Deze workshop wordt afhankelijk van de vraag aangeboden. 

Doelgroep: Eerste graad secundair onderwijs

Duur: 2:00u

Maximum aantal leerlingen: 24 met leerkrachten als begeleiders

 

Inschrijven