Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Webinar en Q&A rond intellectuele eigendomsrechten in de kunstensector

Wil jij als kunstenorganisatie je archiefmateriaal online activeren? Heb je vragen rond de rechtenstatus van je archief? Wil je weten hoe je rechten vandaag kan documenteren om ze in de toekomst eenvoudig te klaren?

De coronamaatregelen zorgden voor een groei in online ontsluitingsinitiatieven en deed dit soort vragen enkel toenemen. Om materiaal online te ontsluiten, is het meer dan ooit noodzakelijk om zicht te hebben op de rechtenstatus van archiefmateriaal en om waar mogelijk van bij het begin goede afspraken te maken met de vervaardigers en eventuele andere rechthebbenden.

Om deze vragen te beantwoorden voorzien we samen met de partners binnen TRACKS vanaf eind september een online webinar voor de kunstensector gevolgd door een virtuele vraag-en antwoordsessie.
Datum en locatie virtuele Q&A: 20 oktober 2020 om 15u, online via Google Meet. De webinar kan je bekijken wanneer het jou uitkomt.

De webinar en Q&A-sessie zijn een initiatief van Kunstenpunt, Letterenhuis, CKV, VAi, CEMPER, AMVB en meemoo.

Inschrijven