Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Bezoek plannen

Hoe aanpakken?

Leeszaal
De leeszaal van het AMVB

Een archiefbezoek levert het meeste op na enige voorbereiding. De digitale leeszaal biedt de mogelijkheid om aan de hand van enkele praktische zoekinstrumenten de benodigde archieven en archiefstukken te traceren. Zo verkrijgt u via het collectieoverzicht algemene informatie over de collectie en de verschillende onderdelen. Dit overzicht geeft een eerste indicatie van waar u mogelijk de gewenste informatie kan vinden.

Via het archievenoverzicht kan u uw zoektocht verfijnen door na te gaan welke concrete verenigings-, persoonsarchieven en verzamelingen zich in onze collectie bevinden.

U kan ook via onze zoekmachine per trefwoord onze collectie doorzoeken. Indien er toegangen voorhanden zijn van specifieke archieven, vindt u deze eveneens in de digitale leeszaal. Deze overdrachts-, plaatsingslijsten en inventarissen geven een meer gedetailleerd inzicht in het archief en haar archiefbestanddelen en -stukken.

Praktische afspraken omwille van corona

Wij stellen alles in het werk om u een veilig leeszaalbezoek te garanderen. Wij laten slechts twee leeszaalbezoekers afzonderlijk in de leeszaal raadplegen. Een leeszaalbezoek kan 2 uur duren. U kan in de voormiddag vanaf 10:00 u of in de namiddag vanaf 14:00u hier een afspraak maken. U kan ook een bericht sturen naar de archivaris.

U maakt uw afspraak minstens 48 uur voor uw bezoek en reserveert de werken die u wil raadplegen. 24 uur voor uw bezoek halen we uw archiefstukken op en leggen we ze in quarantaine.

Tijdens het leeszaalbezoek hanteren we de regels van social distancing. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer u zich doorheen de gebouwen van AMVB beweegt. Enkel wanneer u zich aan uw werktafel in de leeszaal bevindt, kan u het mondmasker afnemen. Het door u opgevraagde archief ligt voor u klaar op tafel. Gebruik uw eigen laptop, smartphone of fototoestel. U kan de boeken uit de rekken raadplegen, maar niet terugplaatsen. Tijdens uw bezoek kunnen er geen extra archiefstukken worden opgevraagd. Na de raadpleging laat u het archief en/of boeken op de tafel liggen. 

Na uw bezoek laten wij het gebruikte materiaal zoals potloden, boeken en archiefstukken minstens 72 uur rusten.