Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Word lid

Het AMVB beschikt over een trouwe groep van leden. Ze zijn overtuigd van het belang van onze organisatie, volgen de ontwikkelingen in het AMVB op de voet en nemen vaak deel aan onze activiteiten. Het zijn enthousiaste lezers van Arduin, vaste bezoekers van onze tentoonstellingen, de vertrouwde gezichten op de nieuwjaarsreceptie en in veel gevallen ook onze archiefvormers en -gebruikers.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt €40. Voor dit bedrag ontvangt u om de zes maanden ons tijdschrift Arduin, onze digitale nieuwsbrief @rduin en uitnodigingen voor al onze activiteiten en tentoonstellingen. Tegelijkertijd steunt u het AMVB in het behalen van de doelstellingen en het verzekeren van een kwaliteitsvolle werking.

Om lid te worden stort u het jaarlijkse lidgeld van €40 op BE66 4331 0620 7143 met vermelding van uw naam en adres en het jaartal.

Hopelijk tot binnenkort!