Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Overlijden Jan Béghin

We vernamen gisteren (3 mei 2022) het overlijden van Jan Béghin.
Jan Béghin (°1949) was tot de gewestverkiezingen van 2009 actief in de Brusselse politiek. Zijn laatste politieke mandaat bekleedde hij als ondervoorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Brussels Parlementslid. Binnen de Brusselse sociaal-culturele sector en op politiek vlak was hij zeer lang actief omdat hij op 22-jarige leeftijd in 1971 verkozen werd als gemeenteraadslid in Ganshoren. Zes jaar later werd hij schepen. In datzelfde jaar (1977) werd hij afgevaardigd beheerder van de Beursschouwburg en medewerker van de Minister van Onderwijs. In 1982 zien we hem als directeur bij het CCC. Op 39-jarige leeftijd (1988) werd hij voorzitter van de NCC. In 1989 werd hij als verkozen parlementslid de eerste ondervoorzitter van het Brusselse Parlement. Van 1997 tot 1999 is hij ook Vlaams volksvertegenwoordiger.
We bieden zijn familie en vrienden ons diep gevoeld medeleven aan.