Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Overlijden Hugo Reinhard

We vernamen het overlijden van Hugo Reinhard. We bieden bij deze ons diepste medeleven aan zijn naasten en uitgebreide vriendenkring.

Hugo Reinhard was na Walther Joye de tweede voorzitter van het AMVB, van 1980 tot 1998. Hij kan dus gezien worden als de man die ons archief definitief vorm gaf.

Hugo Reinhard spreekt op de academische zitting van Kredietbank over Karel Buls, 08/10/1981

Nico Wouters beschreef hem in de NEVB als volgt:

"Achterkleinzoon van Frans Reinhard, neef van Willem Reinhard.

Stichtte in 1952 een metaalconstructiebedrijf, waarvan hij tot 1994 aan het hoofd stond. Als inwoner van Schaarbeek nam Reinhard in 1960-1961 deel aan de Marsen op Brussel en aan manifestaties in de Brusselse randgemeenten. Hij werd in 1967 voorzitter van het Aktiekomitee Vlaams-Brabant. Toen hij in datzelfde jaar naar Wolvertem verhuisde, bouwde hij daar de plaatselijke Vlaamse Vriendenkring uit. Op 2 juli 1967 organiseerde hij de "Dag van Vlaams-Brabant" en eiste er de oprichting van een autonome provincie Vlaams-Brabant.

In 1974 keerde Reinhard terug naar Brussel, waar hij actief werd als beheerder van de Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren (tot 1984), als algemeen voorzitter van het Karel Bulsfonds (tot 1988), lid van het Guldensporenkomitee Brussel (tot 1988) en van de werkgroep Culturele Uitstraling van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC) (tot 1988).

Hugo Reinhard met dhr. Dehondt, Emmy Damave en Lydia Deveen.

Daarna was Reinhard nog actief als ondervoorzitter van de vereniging zonder winstoogmerk Paleis (Paleis der Schone Kunsten) te Brussel, medestichter en beheerder van Ons Brussel (maandblad van de Vlaamse Club), voorzitter van het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), beheerder van het Vlaams Onderwijscentrum Brussel, beheerder van het Valeer de Donckerfonds en van de VTB-VAB."

Een rijkgevuld leven dat gelukkig ook lang duren mocht. We zullen zijn aandeel in onze vereniging nooit vergeten.