Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

ODIS-ontmoetingsdag op 09/06

Op vrijdag 9 juni 2023 organiseert ODIS, de grootste historische databank van Vlaanderen, zijn jaarlijkse ontmoetingsdag. Als langdurige partner mag het AMVB hen dit jaar ontvangen. De ontmoetingsdag brengt de medewerkers van ODIS en geïnteresseerden samen en biedt de kans om kennis te maken met de databank en het team.

De voormiddag begint met een korte update over ODIS en het FWO-vernieuwingstraject 2022-2027. Met dat traject wil ODIS niet alleen de functionaliteiten van de databank upgraden om tegemoet te komen aan de gebruikersbehoeften, maar ook hun missie, het partnerschap en de publiekscommunicatie vernieuwen en de ODIS-gegevensreeksen versterken.

Tijdens de ontmoetingsdag denken we samen na over een nieuwe missie en visie voor ODIS. Vervolgens kan u kiezen tussen drie workshops over verschillende aspecten van ODIS en het vernieuwingstraject. We gaan in gesprek over de technische ontwikkeling, de communicatie en publiekswerking en de inhoud van de databank.

Na de lunch kan u een geleid bezoek volgen aan het AMVB en de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg), voor een blik achter de schermen.

Hopelijk mogen we u verwelkomen op 9 juni! De deelname aan de ontmoetingsdag is gratis, maar vooraf inschrijven (uiterlijk op 1 juni) is verplicht.

U kan hier het volledige programma, met alle praktische informatie, raadplegen.