Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Het AMVB in 2022

Maart is de maand waarin de lente begint, maar voor de erfgoedsector is dit ook de maand van de jaarverslagen. Dit jaar was dan ook niet anders. We geven je hier een aantal kerncijfers en highlights uit het verslag mee

Ter voorbereiding van de beleidsperiode 2024-2028 heeft het AMVB haar eigen werking goed doorgelicht. Hieruit zijn een vernieuwde missie en visie voortgekomen en heeft ook het collectieplan een grondige opfrisbeurt gekregen.

Kaaitheater 1998-1999

Op vlak van collectiebeheer hebben we de bestaande werking voortgezet. In 2022 bewaarde het AMVB meer dan 2 km aan erfgoed, bestaande uit 386 archieven, 33.000 boeken, 3.400 tijdschriften, 9.000 objecten en 12.000 affiches. We konden onze bestaande collectie uitbreiden met elf nieuwe archieven en acht aanvullingen archieven die zich reeds bij ons bevinden. Onder deze aanwinsten mogen we onder meer de archieven van Zsenne Artlab, Marianne Van Kerckhoven en GBS Dertien in Anderlecht rekenen. Naast het verwerven van nieuw materiaal werden er ook enkele collecties herbestemd. De archieven van Leopold Flam en Hubert Dethier, in totaal zo’n 23 strekkende meter, werden in februari overgedragen aan CAVA.

Zestig strekkende meters aan archief zijn zuurvrij verpakt. Vier archieven werden meteen volledig ontsloten middels een inventaris, de rest werd voorzien van een plaatsingslijst. Daarnaast werden er 1.022 nieuwe affiches geregistreerd en uitgevlakt. Binnen de bibliotheekcollectie zijn er 93 nieuwe titels ingevoerd en zijn 1.867 tijdschriftartikels geëxcerpeerd.

Inzake digitaal erfgoed hebben we evenmin stilgezeten. De samenwerking met meemoo voor de digitalisering en ontsluiting van audiovisuele dragers werd in 2022 verdergezet. In december 2022 waren er 3.213 dragers uit de AMVB-collectie bij meemoo geregistreerd, waarvan er 3.010 ook daadwerkelijk gedigitaliseerd zijn. Met het samenwerkingsverband AIDA zette het AMVB de zoektocht naar een gedeeld digitaal depot door.

Digitale dragers

Het ondersteunen van archiefonderzoek blijft voor ons een kerntaak. In 2022 kregen we 70 afzonderlijke lezersvragen binnen, waarvan 24 de aanleiding vormden voor een leeszaalbezoek. Sommige lezers kwamen meerdere keren terug, wat het totale aantal leeszaalbezoeken op 38 brengt. De overige 46 vragen konden we via e-mail of telefonisch beantwoorden.

Ook het erfgoeddepotconsulentschap, waarbij het AMVB Nederlandstalige Brusselse organisaties bijstaat in hun archiefbeheer, werd in 2022 verdergezet. Dit gebeurde onder de vorm van zowel collectieve workshops als één-op-één begeleiding en visitaties.

Campagnebeeld Van Kabas tot Rugzak

Tot slot mag ook de publiekswerking hier niet ontbreken. In GC De markten zette het AMVB tot het einde van januari de tentoonstelling Van kabas tot rugzak. 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel verder. Aan deze tentoonstelling breidden we van april t.e.m. juni in eigen huis een vervolg onder de titel Van kabas tot rugzak – Tweede zit. Een groot deel van de bruiklenen werden uitgewisseld met materiaal uit de eigen collectie, met een sterkere nadruk op archiefmateriaal. Met het gehele project konden we in totaal 1.742 bezoekers bereiken, weliswaar in de volle coronaperiode. In het najaar mochten we de tentoonstelling Lichtpunt – Lueur d’espoir, gecureerd door Joris Sleebus, ontvangen. De reizende opstelling over de verloren gegane muurschilderingen in de Noordwijk werd aangevuld met materiaal uit de eigen collectie. In 2022 bezochten 199 bezoekers deze tentoonstelling, die verderliep in 2023.