Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Vacatures


Vacature Educatieve Medewerker project “200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief dat het erfgoed van Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen verwerft, beheert, onderzoekt en valoriseert.

In 2021 realiseert het AMVB een tentoonstelling voor een heel breed publiek met als thema “200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel". Het wordt een interactieve belevingstentoonstelling waarmee we ons richten op een breed publiek inclusief schoolgaande kinderen en jongeren. We willen educatieve pakketten op maat ontwikkelen, die zowel voor leerkrachten als voor leerlingen inzetbaar en attractief zijn.
Om dit project te realiseren heeft het AMVB nood aan extra pedagogische en educatieve expertise en zijn we op zoek naar een educatieve medewerker.

Deze vacature is enkel relevant voor een personeelslid uit het Vlaams onderwijs die verlof kan nemen wegens bijzondere opdracht, meer bepaald in het kader van artikel 51 quater resp. quater 77 §2, 15° van de DRP’s van 27 maart 1991.

Doel van het tentoonstellingsproject

Via een interactieve belevingstentoonstelling bieden we een inzicht in de geschiedenis van de Brusselse onderwijsinstellingen, het onderwijsbeleid voor en de onderwijservaring van vele generaties leerlingen sinds 1820. Tegelijkertijd geven we weer hoe die geschiedenis de hedendaagse Brusselse realiteit mee vorm geeft.

Jouw functie

Als educatieve medewerker vorm je een tandem met de projectcoördinator en zijn jullie samen verantwoordelijk voor:
- Mee ontwikkelen en inhoudelijk aanvullen van de dramaturgische lijn van de tentoonstelling “200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”;
- Vertalen en hertalen van de wetenschappelijke inhoud naar de verschillende leerniveaus (4de, 5de, 6de leerjaar van het lager onderwijs en graad 1, 2 en 3 van het secundair onderwijs) van het Brusselse onderwijs;
- Uitwerken van educatieve pakketten en ontwikkelen van didactisch materiaal in overleg met het OCB;
- Educatieve pakketten aanbieden op het leermiddelennetwerk Klascement of andere leerplatformen;
- Rondleidingen voorbereiden en aanbieden aan gidsen/vrijwilligers - doelpubliek: leerlingen uit Brusselse scholen;
- Organiseren van participatieve projecten en/of evenementen;
- Mee uitvoeren van het communicatieplan en communicatietools ontwikkelen met als doel het project bekend te maken via de media, online community aan de potentiële externe doelgroepen en bezoekers i.s.m. de projectmedeweker en het communicatiebureau;
- Bijdragen verzorgen voor de publicatie “200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”.
Je geeft het project inhoudelijk mee vorm. Je informeert over je werkzaamheden aan de projectcoördinator, de directie en de stuurgroep van het project.

Functieprofiel

Diploma

- Bachelor of master in de humane wetenschappen;
- Bewijs van pedagogische bekwaamheid;

Kennis en ervaring

- Benoemd zijn in vast dienstverband binnen het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming (zie verder);
- Kennis van het Nederlands is noodzakelijk;
- Educatieve achtergrond en ervaring;
- Kennis van en ervaring met de Brusselse onderwijsinstellingen en de Brusselse onderwijsgeschiedenis;
- Ervaring in de omgang met diverse doelgroepen (specifieke ervaring met Brusselse scholen);
- Ervaring met interactieve hedendaagse lesvormen en de opmaak van educatieve pakketten;
- Kennis van MS Office;
- Affiniteit met het museumveld en de culturele sector is pluspunt;
- Ervaring met kunst- & museumeducatie is een pluspunt;
- Inzicht in en ervaring met publiekswerking is een pluspunt;

Vaardigheden en attitudes

- Je kan zelfstandig werken binnen een team;
- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
- Je werkt planmatig en in overleg met het team;
- Je bent leergierig, hands-on, klantgericht, denkt probleemoplossend en streeft naar kwaliteit;
- Je bent bij voorkeur vertrouwd met het Brusselse onderwijs;

Aanbod

Het betreft een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur in het kader van ‘verlof wegens bijzondere opdracht’ in het kader van artikel 51 quater resp. quater 77 §2, 15° van de DRP’s van 27 maart 1991, mits akkoord van de schooldirectie;
- Periode: Schooljaar 2020-2021 (aanvang 01/12/2020 tot en met 31/08/2021);
- Een verlof wegens bijzondere opdracht is gelijkgesteld met dienstactiviteit;
- Het Agentschap voor Overheidsdiensten en het Agentschap voor Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen staan in voor o.m. het salaris, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage;

De plaats van tewerkstelling is het AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel.

Wij bieden:
- Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
- Fietsvergoeding;
- Glijdende werktijden;
- Mogelijkheid tot telewerk;
- Interessante verlofregeling;
- Een klein maar enthousiast team van 9 personeelsleden;
Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief, CV en een kopie van je diploma per e-mail naar veerle.soens@amvb.be voor 19/11/2020. Selectiegesprekken worden voorzien in de week van 23/11/2020. Voor bijkomende informatie kan je telefoneren naar het telefoonnummer: 02/209 06 00. Gewenste datum van indiensttreding: 1/12/2020.

Het AMVB maakt werk van diversiteit.