Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Nederduytsch Magazyn online

De rubriek 'curiosum' in onze recentste Arduin 30 besprak het zogeheten Nederduytsch Magazyn, een merkwaardig tijdschrift uitgegeven door abbé Philippe Olinger dat zich het eerste Belgische Nederlandstalige magazine mag noemen. Er bestaan twee jaargangen van dit tijdschrift. De eerste jaargang (1835-1836), bewaard in de boekentoren van de Gentse universiteit, werd reeds gedigitaliseerd en is raadpleegbaar via Google Books. Een boekband waarin de twee jaargangen na elkaar werden gebundeld, bereikte recent het AMVB via Steph Feremans. Een uniek stuk zo blijkt en dus een mooie aanwinst voor de AMVB-collectie. We digitaliseerden prompt de tweede jaargang (1836-1837) die u via volgende link kunt raadplegen: NederduytschMagazyn_jg2.pdf. In onze digitale leeszaal vindt u de fiche van dit tijdschrift terug. Interesse in het artikel in Arduin (eveneens van de hand van Steph Feremans)? Bestel dan nu het recentste nummer van ons tijdschrift!

Veel leesplezier toegewenst!