Vorming en advies

 

Bij het AMVB kan u terecht voor archiefaudits, workshops en vormingen op vraag en op maat. In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt het AMVB het erfgoeddepotconsulentschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar voor die verenigingen die erfgoed niet als kernopdracht hebben. Geïnteresseerde verenigingen uit de kunstensector, jeugd- en sportverenigingen, etc. kunnen contact opnemen via info@amvb.be. Met raad en daad staat het AMVB deze organisaties bij de aanpak van hun erfgoed bij.
Met het project Stappenplan Overdracht Digitaal Archief richt het AMVB zich recent ook sterk op sensibilisering rond de omgang met digitaal archief.

______________________________________________________________________________

 • Vorming en advies voor verenigingen

  Het AMVB wil medewerkers en vrijwilligers van kleine organisaties sensibiliseren en motiveren om bewust om te gaan met hun papieren én digitaal archief.

  Zit u met vragen over het beheer van uw papieren archief? Aarzel niet en neem contact op. We geven u advies en vorming op maat.
  In de schoot van een aantal projecten ontwikkelde het AMVB ordeningsplannen voor vzw's. In het ordeningsplan wordt door de archiefvormer ten minste het ordeningsstelsel van iedere archiefafdeling vermeldt. Met de voorbeelden van ordeningsplannen die u hier terug vindt, kan u aan de slag om het archief van uw eigen organisatie te ordenen.

  De handleiding DigiGIDS@work biedt praktische, realistische en zo goedkoop mogelijke kwaliteitsvolle oplossingen voor problemen met het digitaal archief.

  >>> Download de integrale versie van de DigiGIDS@work.

  Heb je nood aan een woordje uitleg? We geven uw organisatie een duwtje in de rug met gratis vorming en individuele begeleiding. Interesse? Contacteer ons op digigids@amvb.be of bel 02/209 06 03.

  >>> Download hier de meest recente versie van Adobe Reader). 

_____________________________________________________________________________

 • Vorming en advies voor particulieren

  Particulieren kunnen voor vragen over opzoekingen of bewaring van archieven van Nederlandstalige Brussel terecht bij het AMVB.
  Problemen met het terugvinden van digitale bestanden? In de DigiGIDS@home vind je eenvoudige basisprincipes die je kunnen helpen documenten efficiënt te ordenen en te benoemen zodat je ze sneller kan terugvinden en langer kan bewaren.


  >>> Download de
  integrale versie van de DigiGIDS@home.
  De tips in DigiGIDS@home zijn gebaseerd op Preserving Your Digital Memories van de NDIIPP.

  Het AMVB neemt elk jaar deel aan de Digitale Week. Tijdens deze week worden workshops georganiseerd over hoe het best wordt omgegaan met het digitale archief thuis. Interesse? Schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

 ___________________________________________________________________________

 • Vorming en advies voor professionals

  Het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA) is een handleiding om in 10 stappen op een geordende en gecontroleerde manier digitale bestanden en de bijhorende metadata op te nemen in een archief.

  SODA werd ontwikkeld voor kleine archiefinstellingen en organisaties. Voor elke stap werd gezocht naar een zo praktisch, realistisch en goedkoop mogelijke oplossing. Daarbij gebruikt SODA een aantal tools. Maar het stappenplan bevat ook een reeks handleidingen voor  – bij voorkeur gratis – soft- en hardware die kleine archiefinstellingen helpen bij de opname en bewaring van digitaal archief.

  >> meer nieuws over het SODA-project